Welding and Cutting Machines

Rebar – Cutter & Bender R 5 200.00 excl. VAT

Welding and Cutting Machine R 9 200.00 excl. VAT

Welding Machine – MIG350 R 16 295.00 excl. VAT

Welding Machine MIG500

Welding Machine – MIG500 R 23 500.00 excl. VAT

Welder 300A Portable Diesel Engine

Welder – 300A Portable Diesel Engine R 99 500.00 excl. VAT

Welder 500A Portable Diesel Engine

Welder – 500A Portable Diesel Engine R 126 250.00 excl. VAT